Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Čapljini

09.10.2017

U nastavku promotivnih aktivnosti Razvojna banka Federacije BiH je 2.10.2017. godine upriličila prezentaciju kreditnih linija i ostalih proizvoda u dvorani hotela Mogorjelo u Čapljini. U izlaganju direktora Sektora za istraživanje i razvoj Borislava Trlina, privrednici, vlasnici malih i srednjih preduzeća imali su priliku da se upoznaju sa proizvodima i uslugama Razvojne banke FBiH i načinom apliciranja za iste.

Načelnik Općine Čapljina dr. Smiljan Vidić istaknuo je važnost stvaranja partnerskih odnosa s ciljem potpore malom i srednjem poduzetništvu, jačanju konkurentnosti, razvoju privrede i zaposlenosti.

Nakon prezentacije kreditnih linija Banke, uslijedila su pitanja i odgovori u vezi s potencijalnim kreditnim zahtjevima.

03.08.2018

JAVNI KONKURS za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu ˝Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu.˝

Opširnije

3.11.2017

Odluku o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i tehničke podrške jezgru informacionog sisitema Banke

Opširnije

30.10.2017

JAVNI KONKURS za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta"

Opširnije

06.09.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku regala/ormara za smještaj arhivske i registraturne građe

Opširnije

04.09.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga revizije finansijskih izvještaja banke za godinu koja završava na dan 31.12.2018.godine

Opširnije

04.09.2018.

Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga eksterne revizije informacionih sistema banke za 2018 godinu.

Opširnije