Dobrodošli

na web stranicu Razvojne banke FBiH

Razvojna banka Federacije BiH je finansijska institucija čija je zadaća provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi privrednog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

Razvojna banka Federacije BiH osnovana je Zakonom o Razvojnoj banci Federacije BiH (˝Sl. novine Federacije BiH˝ broj. 37/08), a počela je sa radom 01. jula/srpnja 2008. kao sljednik Investicijske banke Federacije BiH koja je sa svojih 109 uposlenika uspješno egzistirala od 1997. godine. Osnivanje Razvojne banke Federacije BiH, pored već postojećeg komercijalnog bankarstva, postalo je imperativ na putu ka bržem i racionalnijem ekonomskom oporavku i razvoju Federacije BiH. Razvojna banka Federacije BiH je jedan od ključnih mehanizama u realiziranju posebnih projekata bitnih za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, uvažavajući funkciju uravnoteženja strukturalnog i regionalnog principa, te sukladnijeg ekonomskog razvoja, naročito u oblastima u kojima komercijalne banke nemaju interesa (infrastruktura, vodosnabdijevanje, zaštita okoliša itd.), te onih koje je moguće realizirati samo kroz srednjoročne i dugoročne kredite uz razvojne kamatne stope. Razvojna banka FBiH će, pod najpovoljnijim kreditnim uvjetima, financirati, kroz specifične kreditne linije, obnovu i razvitak malog i srednjeg biznisa. Razvojna banka Federacije BiH je upotpunosti u vlasništvu Federacije. Za sve obaveze Banke bezuvjetno jamči Federacija, a sama Banka odgovara svojom imovinom.

U Fokusu

22.10.2014

Predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH sa svojim suradnicima primio je predstavnike FSAP tima Svjetske banke iz Vašingtona

Predsjednik Uprave Borislav Trlin je sa svojim suradnicima održao sastanak sa predstavnicima FSAP tima Svjetske banke, gospođom Laurom Ard, rukovodiocem finansijskog ekspertnog sektora i gospodinom Jean Michel Lobetom, finansijskim ekspertom za tržište.

Opširnije

23.09.2014

Predsjednik Uprave RB FBiH posjetio dugogodišnjeg klijenta i prisustvovao svečanoj sjednici OV Bosanska Krupa

Predsjednik Uprave, Borislav Trlin bio je u posjeti dugogodišnjem klijentu Banke, preduzeću Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa.

Opširnije

08.09.2014

Sastanak Udruženja banka BiH i Razvojne banke FBIH

U četvrtak, 4. septembra/rujna u zgradi Razvojne banke Federacije BiH održan je sastanak sa predstavnicima Udruženja banaka BiH.

Opširnije

22.08.2014

Predsjednik Uprave RB FBiH je sa saradnicima posjetio društvo Bekto-Precisa d.o.o. Goražde

Dana 20.8.2014. godine izvršena je posjeta društvu Bekto-Precisa d.o.o. Goražde od strane predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH Borislava Trlina i saradnika - kreditnih analitičara Banke.

Opširnije

15.08.2014

Uspostavljanje saradnje između Udruženja poslodavaca FBiH i Razvojne banke FBiH

Na inicijativu predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije BiH izvršena je posjeta Udruženju poslodavaca Federacije BiH.

Opširnije

13.6.2014.

Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

Opširnije

13.1.2012.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika Revolving fonda za Lokalni razvoj

Opširnije

17.7.2012.

Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po programu "Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta" - Budžet 2012.

Opširnije