Dobrodošli

na web stranicu Razvojne banke FBiH

Razvojna banka Federacije BiH je finansijska institucija čija je zadaća provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi privrednog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

Razvojna banka Federacije BiH osnovana je Zakonom o Razvojnoj banci Federacije BiH (˝Sl. novine Federacije BiH˝ broj. 37/08), a počela je sa radom 01. jula/srpnja 2008. kao sljednik Investicijske banke Federacije BiH koja je sa svojih 109 uposlenika uspješno egzistirala od 1997. godine. Osnivanje Razvojne banke Federacije BiH, pored već postojećeg komercijalnog bankarstva, postalo je imperativ na putu ka bržem i racionalnijem ekonomskom oporavku i razvoju Federacije BiH. Razvojna banka Federacije BiH je jedan od ključnih mehanizama u realiziranju posebnih projekata bitnih za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, uvažavajući funkciju uravnoteženja strukturalnog i regionalnog principa, te sukladnijeg ekonomskog razvoja, naročito u oblastima u kojima komercijalne banke nemaju interesa (infrastruktura, vodosnabdijevanje, zaštita okoliša itd.), te onih koje je moguće realizirati samo kroz srednjoročne i dugoročne kredite uz razvojne kamatne stope. Razvojna banka FBiH će, pod najpovoljnijim kreditnim uvjetima, financirati, kroz specifične kreditne linije, obnovu i razvitak malog i srednjeg biznisa. Razvojna banka Federacije BiH je upotpunosti u vlasništvu Federacije. Za sve obaveze Banke bezuvjetno jamči Federacija, a sama Banka odgovara svojom imovinom.

 

U Fokusu

20.04.2017

Predstavljanje Razvojne banke FBiH na jubilarnom 20. međunarodnom sajmu gospodarstva - Mostar 2017

Jubilarni 20. međunarodni sajam gospodarstva - Mostar 2017, koji je održan u periodu od 4. do 8. aprila/travnja okupio je više od 800 izlagača iz 30 zemalja. Prema procjenama organizatora, ovogodišnji sajam bio je iznimno posjećen i najuspješniji do sada.

Opširnije

10.04.2017

Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Kreševu

Dana 30.3.2017. godine predstavnici Banke, mr. sc. Marijan Oršolić, potpredsjednik Uprave Banke, Dalibor Milinković, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj i Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj posjetili su općinu Kreševo.

Opširnije

Arhiva aktuelnosti

26.4.2017.

O G L A S za prikupljanje zatvorenih ponuda za javnu prodaju imovine

Opširnije

26.4.2017.

O G L A S za prikupljanje zatvorenih ponuda za javnu prodaju imovine

Opširnije

5.3.2015

Plan nabavki za 2015 godinu

Opširnije

29.8.2016.

Promotivne aktivnosti za potrebe Banke putem sponzorstva - Poziv za dostavljanje početne ponude

Opširnije