Dobrodošli

na web stranicu Razvojne banke FBiH

Razvojna banka Federacije BiH je finansijska institucija čija je zadaća provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi privrednog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

Razvojna banka Federacije BiH osnovana je Zakonom o Razvojnoj banci Federacije BiH (˝Sl. novine Federacije BiH˝ broj. 37/08), a počela je sa radom 01. jula/srpnja 2008. kao sljednik Investicijske banke Federacije BiH koja je sa svojih 109 uposlenika uspješno egzistirala od 1997. godine. Osnivanje Razvojne banke Federacije BiH, pored već postojećeg komercijalnog bankarstva, postalo je imperativ na putu ka bržem i racionalnijem ekonomskom oporavku i razvoju Federacije BiH. Razvojna banka Federacije BiH je jedan od ključnih mehanizama u realiziranju posebnih projekata bitnih za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, uvažavajući funkciju uravnoteženja strukturalnog i regionalnog principa, te sukladnijeg ekonomskog razvoja, naročito u oblastima u kojima komercijalne banke nemaju interesa (infrastruktura, vodosnabdijevanje, zaštita okoliša itd.), te onih koje je moguće realizirati samo kroz srednjoročne i dugoročne kredite uz razvojne kamatne stope. Razvojna banka FBiH će, pod najpovoljnijim kreditnim uvjetima, financirati, kroz specifične kreditne linije, obnovu i razvitak malog i srednjeg biznisa. Razvojna banka Federacije BiH je upotpunosti u vlasništvu Federacije. Za sve obaveze Banke bezuvjetno jamči Federacija, a sama Banka odgovara svojom imovinom.

U Fokusu

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine je, prema revidiranim podacima, za 2013. godinu ostvarila dobit u iznosu od 3,2 miliona KM. Ukupni kapital Banke na dan 31.12.2013. godine iznosio je 174,9 miliona KM, a ukupna aktiva Banke 266,0 miliona KM. Kreditni portfolio Banke na dan 31.12.2013. godine iznosio je 196,0 miliona KM. Procenat naplate dospjelih potraživanja za izvještajni period iznosio je 98,10%. Komisioni kreditni portfolio na dan 31.12.2013. godine iznosio je 204,6 miliona KM. U periodu 1.1.-31.12.2013. godine odobren je kreditno-garancijski potencijal u ukupnom iznosu od 80,5 miliona KM. U odnosu na 30.9.2006. godine, kada je postojeća Uprava Razvojne banke Federacije BiH preuzela upravljanje Bankom, do 31.12.2013. godine, povećani su finansijski pokazatelji poslovanja Razvojne banke Federacije BiH prema Bilansu stanja, i to:

  1. Plasman kredita za 82.754.480,62 KM
  2. Aktiva Banke za 97.688.436,28 KM
  3. Kapital Banke za 74.412.715,41 KM
Red br. Izvod iz Bilansa Stanja 30.9.2006.
(preuzeto stanje)
31.12.2013.
(sadašnje stanje)
Pokazatelji povećanja
1 2 3 4 5=4-3
a) Plasman kredita 113,249 196,004 82,755
b) Aktiva Banke 168,318 266,006 97,688
c) Kapital Banke 100,497 174,909 74,412

 

 

 

13.1.2012.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika Revolving fonda za Lokalni razvoj

Opširnije

4.4.2014.

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za javnu prodaju pokretne imovine

Opširnije

4.4.2014.

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za javnu prodaju imovine (nekretnina i opreme) - mart 2014. god.

Opširnije