Dobrodošli

na web stranicu Razvojne banke FBiH

Razvojna banka Federacije BiH je finansijska institucija čija je zadaća provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi privrednog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

Razvojna banka Federacije BiH osnovana je Zakonom o Razvojnoj banci Federacije BiH (˝Sl. novine Federacije BiH˝ broj. 37/08), a počela je sa radom 01. jula/srpnja 2008. kao sljednik Investicijske banke Federacije BiH koja je sa svojih 109 uposlenika uspješno egzistirala od 1997. godine. Osnivanje Razvojne banke Federacije BiH, pored već postojećeg komercijalnog bankarstva, postalo je imperativ na putu ka bržem i racionalnijem ekonomskom oporavku i razvoju Federacije BiH. Razvojna banka Federacije BiH je jedan od ključnih mehanizama u realiziranju posebnih projekata bitnih za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, uvažavajući funkciju uravnoteženja strukturalnog i regionalnog principa, te sukladnijeg ekonomskog razvoja, naročito u oblastima u kojima komercijalne banke nemaju interesa (infrastruktura, vodosnabdijevanje, zaštita okoliša itd.), te onih koje je moguće realizirati samo kroz srednjoročne i dugoročne kredite uz razvojne kamatne stope. Razvojna banka FBiH će, pod najpovoljnijim kreditnim uvjetima, financirati, kroz specifične kreditne linije, obnovu i razvitak malog i srednjeg biznisa. Razvojna banka Federacije BiH je upotpunosti u vlasništvu Federacije. Za sve obaveze Banke bezuvjetno jamči Federacija, a sama Banka odgovara svojom imovinom.

 

U Fokusu

17.02.2017

Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Općini Jablanica

U srijedu, 15.2.2017. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Općine Jablanica, održana je 17. sjednica Vijeća za konkurentnost Općine Jablanica u okviru koje je održana prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH.

Opširnije

06.02.2017

Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH u Općini Kalesija

Dana 30.1.2017. godine u Općini Kalesija, u okviru zajedničkog djelovanja Razvojne banke FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH - Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona, te Općine Kalesija upriličena je prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH

Opširnije

Arhiva aktuelnosti