Dobrodošli

na web stranicu Razvojne banke FBiH

Razvojna banka Federacije BiH je finansijska institucija čija je zadaća provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi privrednog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

Razvojna banka Federacije BiH osnovana je Zakonom o Razvojnoj banci Federacije BiH (˝Sl. novine Federacije BiH˝ broj. 37/08), a počela je sa radom 01. jula/srpnja 2008. kao sljednik Investicijske banke Federacije BiH koja je sa svojih 109 uposlenika uspješno egzistirala od 1997. godine. Osnivanje Razvojne banke Federacije BiH, pored već postojećeg komercijalnog bankarstva, postalo je imperativ na putu ka bržem i racionalnijem ekonomskom oporavku i razvoju Federacije BiH. Razvojna banka Federacije BiH je jedan od ključnih mehanizama u realiziranju posebnih projekata bitnih za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, uvažavajući funkciju uravnoteženja strukturalnog i regionalnog principa, te sukladnijeg ekonomskog razvoja, naročito u oblastima u kojima komercijalne banke nemaju interesa (infrastruktura, vodosnabdijevanje, zaštita okoliša itd.), te onih koje je moguće realizirati samo kroz srednjoročne i dugoročne kredite uz razvojne kamatne stope. Razvojna banka FBiH će, pod najpovoljnijim kreditnim uvjetima, financirati, kroz specifične kreditne linije, obnovu i razvitak malog i srednjeg biznisa. Razvojna banka Federacije BiH je upotpunosti u vlasništvu Federacije. Za sve obaveze Banke bezuvjetno jamči Federacija, a sama Banka odgovara svojom imovinom.

 

U Fokusu

06.12.2016

Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke Federacije BiH i saradnja sa poslodavcima i lokalnom zajednicom u Srebreniku

Dana 2.12.2016. godine u prostorijama Općine Srebrenik, u okviru zajedničkog djelovanja Razvojne banke Federacije BiH i Udruženja poslodavaca FBiH - Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona, te Općine Srebrenik upriličena je prezentacija kreditnih linija.

Opširnije

02.12.2016

Predstavnici Razvojne banke Federacije BiH u posjeti Općini Prozor-Rama

Dana 21.11.2016. godine u posjeti Općini Prozor-Rama boravili su predstavnici Razvojne banke Federacije BiH, direktor Sektora za istraživanje i razvoj Borislav Trlin i kreditni analitičar Sanja Vlačić. Posjeta je upriličena na poziv Službe za razvoj, pod

Opširnije

Arhiva aktuelnosti

22.11.2016.

Oglas za prodaju imovine - novembar 2016. godine

Opširnije

25.8.2016.

Advokatske usluge - Poziv za dostavljanje ponude

Opširnije

5.3.2015

Plan nabavki za 2015 godinu

Opširnije

29.8.2016.

Promotivne aktivnosti za potrebe Banke putem sponzorstva - Poziv za dostavljanje početne ponude

Opširnije